D'eagraigh an tIonad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas agus Foras na Gaeilge Digiscoil chun fóram a chruthú maidir le soláthar ábhar digiteach Gaeilge do bhunscoileanna agus d'iarbhunscoileanna na hÉireann. Tá moltaí á gcur le chéile anois. Is féidir leatsa inchur a bheith agat ar an suíomh seo trí leathanach na n-eagraithe.

The National Centre for Technology in Education and Foras na Gaeilge co-hosted Digiscoil as a forum to stimulate digital Irish content for Primary and post-primary schools throughout Ireland. Recommendations are now being compiled. You can contribute on this site via the organisers page.